29. aug, 2017

De juiste overstap gemaakt,

zo voelde en beleefde ik het ook tijdens het ondertekenen van de overstap naar de wijngaard in bilthoven, een onderdeel van de accolade groep zorg instellingen.

De dagopvang in dagen uitgebreid,en passend op de persoon gericht. En niet andersom de persoon aangepast naar het programma.

Diverse mensen hebben super hun best gedaan om op korte termijn alle papieren volgens de regels en voorwaarden ingediend en voor accoord te krijgen.

Toekomst gericht, dichter bij huis en passend bij onze geloofsovertuiging. Maar ook de uitgebreide en juiste zorg, versterkt uiteindelijk ook de kracht om langer bestand tegen de ziekte van alzheimer te kunnen.

Binnenkort verwacht ik nog meer te vertellen over de combinatie van vrijheid en veiligheid, óók mogelijk is in een verpleeghuis - combinatie dagbehandeling - dagopvang.

" want mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend. - Dat is best lastig."