20. sep, 2016

Zonder geheugen...

Zonder geheugen zou het zelf spreken, waarnemen, begrijpen, denken en plannen niet mogelijk zijn.

Belangrijke factoren die van invloed zijn op het korte-termijngeheugen zijn: helderheid (hoe wakker u bent), selectieve aandacht (waar let u op), emotie en interesse (uw motivatie) en begrip.
In het korte-termijngeheugen kan een beperkte hoeveelheid informatie tijdelijk (maximaal een paar minuten) in het bewustzijn worden gehouden. Vanwege de beperkte capaciteit kan informatie uit dit geheugen verdwijnen, doordat er nieuwe of oude informatie bijkomt.  

Dat was even voor de duidelijkheid, en om misverstanden te voorkomen.

Op dit moment openbaart deze fase zich sneller maar ook in meervoud per dag. Het gaat dan eigenlijk niet eens echt meer om het vergeten in het algemeen, want daar leer je door het proces zelf wel hoe er mee om te gaan.

Maar, we raken elkaar wel onvoorbereid, stapje, voor stapje kwijt. Ik kan er eigenlijk niet eens meer kwaad om worden, want je krijgt er toch niks voor terug. Verdrietig, emotioneel dat wel en raakt je hard !

“Als je verdriet laat ‘ophogen’, stroomt het vanzelf een keer over. Vaak ter hoogte van je ogen.”

In de inleiding staat iets over waarnemen,dat zou zonder geheugen niet mogelijk zijn. Maar bij dementie is er altijd wel iets waar te nemen, een glimlach of een traan.

Dementie is meer dan vergeten, Dementie is ook…  een glimlach en een traan.

Passend kwam ik een mooi you tube nummer tegen die ik hieronder heb toegevoegd: