11. sep, 2016

Ziekenzondag

Vandaag is er onder ander bij veel kerken extra aandacht besteed omtrent zieken en iedereen die daaraan verbonden is. In deze moderne tijd is er al veel geregeld voor de zorg. Op zich is ziek zijn niet altijd het probleem maar er mee kunnen omgaan.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ik denk dat iedereen in zijn leven wel eens wat mee maakt waardoor je mening, of jezelf als persoon nooit meer het zelfde zal zijn als voor die ervaring. Maar diep van binnen blijft er dan altijd nog wel  de hoop spelen.

“Hoop, is ook de kwaliteit van je ziel”  

Hoop is niet te voorspellen, maar iets om er voor te gaan. Ook omdat het een goed gevoel geeft, de kans van slagen… doet er dan niet toe.

Teruggespiegeld naar mij zelf denk ik wel eens, ach… straks ben ik het toch “vergeten” maar dat is te gemakkelijk gedacht. Herman van Veen schreef of verwoorde het  als volgt

“Lieverd…, leven is als sneeuw. Je kunt het niet bewaren. Troost is dan wel dat Jij er was, Uren, maanden, jaren.”

Toegevoegd een lied over Dementie, inhoudelijk is het niet echt vrolijk nummer maar het vertaalt wel duidelijk wat nog steeds de impact is van deze ziekte. Een nummer is uit 2011, nu 5 jaar verder past het verhaal jammer genoeg nog steeds in het ziektebeeld.