16. feb, 2016

De Twee B’s

Beslissing nemen.

Al een lange tijd heb ik een keus gemaakt. Maar dan ben je er nog niet, het overwegen en uitstellen zijn momenten van bezinning.

Ik ben er definitief uit, mijn Hersens gaan naar de wetenschap. ( VUMC- Alzheimer centrum Amsterdam.)

Thuis hebben we het al diverse keren besproken, op diverse website’s de voor en tegenstanders hun visie en meningen goed overwogen.

Ik had meer willen doneren maar technisch en medisch moet je ook daarin keuzes maken. Mijn compromis naar mijn nabestaanden om een waardig afscheid te kunnen nemen in hun rouw proces is voor mij ook heel belangrijk. In de keus die ik heb gemaakt is dat er in verwerkt.

Als ondersteuning van mijn besluit: Je kunt fouten maken en keuzes maken,

maar Beslissingen en Besluiten neem je.