24. jan, 2016

Nog even deze week afsluiten.

Tijd: ik heb het gevoel dat de tijd soms sneller gaat dan ik het beleef, voor velen heel herkenbaar.

Tijd is een onderwerp dat me bezig houd en soms onzeker maakt. Tijd maakt me niet ongelukkig.

Tijd geeft ook geen garantie je moet er mee leren omgaan. Heb ondertussen wel geleerd om er anders mee om te gaan. Bij een uur die uren duurt en  soms heb ik het gevoelde dat de tijd staat stil op ogenblikken wanneer ik dat niet wil. Net als met mijn dementie, vandaag luisterde ik weer even naar een nummer van Stef Bos , en sluit ik deze week mee af.

De omgekeerde tijd:  (een stukje uit de tekst.)

“En ik leer om los te laten - want je neemt steeds minder mee - in een omgekeerde wereld
waar de klok naar links beweegt.
Zo komt alles bij de oorsprong - in een punt weer bij elkaar. - Alle voor- en tegenstanders,
alle liefde, alle haat
Alle wegen komen ergens - bij een tweesprong weer bijeen. - Wat vervreemd was,
komt weer samen. - Daarna staan we weer alleen.
En de verte wordt steeds verder - en de leugen wordt weer waar. - Zo komt alles bij de oorsprong in een punt weer bij elkaar.”