17. jan, 2016

Quote.

Een quote is een aanhaling of een citaat, ook wel een weergave van wat iemand gezegd heeft, en wordt vaak toegepast ter ondersteuning of verwijzing.

Ik las laatst een stuk over dementie betreft sociale benadering dementie, Het beste medicijn.

De meeste quote's uit dat stuk heb ik toegevoegd ik denk voor vele heel herkenbaar.

(mantelzorger)‘Iedere keer als je denkt balans te hebben gevonden verandert de situatie. En moet je weer opnieuw beginnen. Dat put vreselijk uit.’

(mantelzorger)‘Er zijn twee werelden. De een van mensen die leven met dementie; de ander van mensen die erover praten.’ 

(Man met dementie)‘Wat het ergste is? Dat ze me niet meer vol aanzien. Dat ze over me praten in plaats van met me. Als ik iets niet weet, zie ik ze veelbetekenend kijken. Als ik iets wel weet, dat gebeurt namelijk ook, dan zie ik ze denken ‘ is hij wel…?’ 

(Mantelzorger) De mantelzorger heeft een sleutelpositie in dementiezorg. De mantelzorger overeind houden moet dus een van de doelen zijn. Bij mij doet niemand uit de professionele sfeer dat,  uiteindelijk laten de huisarts, de wijkverpleegkundige, de casemanager het afweten.’ 

(Mantelzorger)‘Buitenstaanders hebben geen idee wat je doormaakt. Echt geen idee. Het ergste vind ik dat ze dan zeggen “Het valt wel mee, hè?” Maar zij weten niet wat zich hier dag en nacht afspeelt. Begrip en erkenning van omgeving zou enorm helpen. Ik zou me veel minder eenzaam voelen.’

(Mantelzorger) Gerard leeft in zijn eigen wereld en ik leef in een aan zijn leven aangepaste wereld. Daarnaast heb ik mijn eigen wereld, waarin hij nog zelden kan participeren. 

(Mantelzorger) Maar hun leven, dat sterk en steeds veranderde, leefden ze vooral zelf. 

(Mantelzorger) Het leed zit vaak niet in wat er wel wordt gezegd, maar in wat er niet wordt gezegd. 

(Mantelzorger) Voor de duidelijkheid: ik keer me niet tegen het medische domein. 

(Mantelzorger) Het wordt hoog tijd dat we ook bij dementie dagelijkse levenservaringen centraal stellen.   Ik werd gewezen op de kunst van Leven met dementie in plaats van het Strijden tegen de ziekte. 

(Prof. hoogleraar ouderengeneeskunde) ‘Het gesprek over dementie moet anders. Je bent niet opeens anders.’ 

(voormalig verpleeghuisarts) ‘Die verstikkende eenzaamheid van partners die hun geliefde fysiek nog wel om zich heen hebben, maar met wie zij geen echte gesprekken meer kunnen voeren.’ 

(Mantelzorger:) ‘Het gaat allemaal nog wel. Echt zorg hebben we nog niet nodig. Dat is voor later.’ Interviewer: ‘Maar hoe is uw leven nu? Is het veranderd?’ Mantelzorger: ‘Oh, bedoelt u dat. Alles is anders. Ik heb geen rust meer. Ze loopt als een hondje achter me aan. Hoe moet ik daarmee omgaan? Het maakt me wanhopig. Ik weet soms echt niet wat ik moet doen.’

(hoogleraar ouderengeneeskunde),over diagnose stellen voordat er daadwerkelijk beperkingen optreden. ‘Ik kan daar als dokter niks mee, en als patiënt kan ik daar ook niks mee. Ik word er onrustig van, mijn familieleden gaan me anders benaderen.’ 

Hierbij de link en bron van het hele stuk. http://dementieverhalenbank.nl/wp1214/wp-content/uploads/2015/09/Sociale-Benadering-Dementie-het-beste-medicijn.pdf