8. nov, 2015

De kunst van het schrijven.

Er komt een moment dat ik er niet meer bent.  

Dat is één van de weinige zekerheden die het leven te bieden heeft. Wanneer dat moment zich precies aandient, daar kun je natuurlijk alleen maar naar gissen.

Maar stel als je aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en je je laatste maanden, weken of dagen in een hospice slijt, wordt het besef dat het leven eindig is dik onderstreept.

Hoe mensen die in deze omstandigheden verkeren hun laatste levensfase beleven - ik weet het niet. Maar ik zou me kunnen indenken dat er bij hen een soort berusting optreedt. En dat ze hun leven in alle rust de revue laten passeren.

Immers: een leven is eindig, maar je levensverhaal daar in tegen is blijvend.

De kunst van het schrijven is steeds te schrappen dat duidelijk word wat je bedoeld.

Hierbij toegevoegd een lied dat zou zo een stukje uit mijn levensverhaal kunnen zijn 4 maten …