13. sep, 2015

Nationale Ziekenzondag.

Vandaag was deze dag, aandacht voor zieken. Afgelopen week kregen wij post van het leger des heils daar kerken wij, het bleek een bemoediging en aandacht voor deze dag. Ik moest even schakelen omdat wij voor het eerst hiermee werden geconfronteerd. Meestal is het anders om dan verstuurden wij kaarten naar zieken of eenzame mensen.

 

Vanmorgen in de zondagdienst waren de liturgie met liederen gekozen door langdurige zieken. Voornamelijk door mensen die al lang niet meer de dienst bij kunnen wonen hebben een lievelings of bemoedigins lied gekozen. Bijzonder was dat in de meeste liederen een boodschap zat over vertrouwen.

Mede door de brief van afgelopen week en de aandacht in de dienst zette dit thema mij aan het denken. Ik weet wel dat ik ziek ben, maar zo voelt het in mijn hart niet. Maar waarom raakte het me dan toch. Ik denk dat ik weer even op de feiten werd gedrukt. Ik heb de betekenis en ontstaan opgezocht, Nationale ziekendag is gestart in 1974 een initiatief van de zonnebloem. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving. Met als doel om contact te gaan leggen en dan niet in eenrichtingsverkeer de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor gezonde mensen. En zo is het dus een terugkomend jaarthema geworden in veel kerken.

Nu heeft ziekenzondag dus toch een andere betekenis gekregen dan voorgaande jaren. Nu zou ik iemand ook bemoedigen met een andere insteek zoals : Maak je geen zorgen om de dag van morgen. De dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.  Maar voor vele mensen is het leven zwaar misschien helpt dan dit kleine gebaar…

In de dagen van pijn en verdriet wil ik tegen je zeggen, in het gebed vergeet ik je niet.