29. sep, 2014

Alzheimer en Parkinson !

Alzheimer en Parkinson zijn net in het spookhuis geweest.                                                         Zegt Alzheimer.:"ik kan me niet meer herinneren dat ik zo bang ben geweest!".     Parkinson.:"zeg dat wel, ik sta helemaal te trillen!".