7. sep, 2014

Gedicht en start van onze Blog's.

 

Als mijn gedachten stuivers waren,
dan had ik vast veel geld.
Maar ja, wie wil ze horen.
't Staat nergens nog vermeld.

Als mijn gedachten stuivers waren,
en ieder wou ze horen....
Dán kon ik zilver sparen
en blies hóóg van de toren.

Wat dwaas, om zo te denken,
want rijkdom laat me koud.
Want door maar stil te zwijgen,
bezit ik hópen goud!